Rzeki no naturalny spływ wody w korycie wyżłobionym na skutek stopniowo postępującej erozji gleby. Rzeki są jednym z najpiękniejszych elementów krajobrazowych. Tam gdzie płyną wielkie rzeki zazwyczaj tworzą się rozległe doliny porośnięte przepiękną roślinnością. Rzeki mają swój początek w górzystych terenach. Tam bije ich krystalicznie czyste źródło, które daje im początek. Rzeki spływają z gór, przez wyżyny i dalej dolina mi aż do swego ujścia do morza, które kończy bieg każdej rzeki.  Rzeki potrafią być bardzo małe i wtedy nazywane są strumykami lub potokami. Rzeka w dużej mierze przypomina drogę, tyle że podróżowanie po niej jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą transportu rzecznego, takiego jak kajaki lub większe łódki. Rzeki bardzo wolno zmieniają swój bieg, tworząc nowe koryta, którymi spływają do morza. Dzięki temu po wielu wiekach tworzą się kotliny jako przepiękne pozostałości po dawnym biegu wielkiej rzeki. Rzeki zapewniają polom zaopatrzenie w wodę, które jest bardzo potrzebne zwłaszcza w czasach suszy.

Najdłuższą rzeką według badaczy jest Amazonka, czyli główna rzeka Ameryki Południowej. Całkiem niedawno jeszcze uważano, że najdłuższą rzeką jest afrykański Nil. Ale badacze odnaleźli nieznane źródła Amazonki i okazało się, że jest ona dłuższa od Nilu i w ten sposób zyskała miano królowej rzek. Amazonka jest ogromną rzeką, która ma wiele dopływów wspomagających jej nurt. Jest to dzika rzeka płynąca przez tereny puszczy amazońskiej. Amazonka jest też największą rzeką jeśli chodzi o przepływ wody w metrach sześciennych na sekundę. W jej dorzeczu rosną bardzo bujne lasy tropikalne, które są siedliskiem wielu egzotycznych zwierząt i roślin. Amazonka przepływa przez trzy kraje. Głównie prze tereny Brazylii, a także ziemie Peru i Kolumbii. Dopływy Amazonki są również ogromnymi rzekami, które przewyższają niejedną rzekę europejską. Na Amazonce pływa bardzo wiele statków, wspomagających przemysł Ameryki Południowej poprzez ułatwianie transportu towarów drogą rzeczną, która jest bardzo tanim transportem.

date3 paź